En resa till Indien med Åke Hegethorn!

Efter en resa till Indien som Åke Hegethorn gjorde för cirka ett år sedan så bestämde han sig för att berätta lite kort om detta fantastiska land för oss! Vi ska börja med Indiens historia tycker Åke Hegethorn för att få en riktig bild av det historiska perspektivet. Mellan 3000 och 1500 f.Kr. levde Induskulturen, även kallad Harappakulturen, längs Indusflodens dalgång i nuvarande Pakistan. Det är den första större kulturen i Indien, vars städer (Harappa, Mohenjo-Daro och Chanhu-Daro) var konstruerade efter en mycket avancerad stadsplanering. Det är inte bara stadsplaneringen som visar på att det var en långt utvecklad kultur utan även att det fanns ett eget skriftspråk som man än idag inte lyckats tyda, därmed vet man alltså inte vilket folkslag som levde där. Vissa forskare menar nu, att Indusfolket var Dravider menar Åke Hegethorn. Åke Hegethorn tillägger att Indusfolket dyrkade en modergudinna och en manlig gud med tre ansikten, det anses vara Kali och Shiva men något förhistoriska. Han menar att det förmodligen var prästerskapet som styrde dessa samhällen! Om vi hoppar fram i tiden och koncentrerar oss på ett par hundra år av Indiens storhetstid, närmare bestämd mellan 1526 – 1707 då Stormogulerna härskade över detta enorma land kan vi hitta ett av medeltidens 7 underverk! Åke Hegethorn menar att Indien har förknippats och kommer att förknippas med det otroliga Taj Mahal för all framtid! Det var Shah Jahan den största härskaren av alla Mogul kungar som byggde gravmonumentet Taj Mahal till sin hustru som hade fött honom 14 barn innan sin död. Han fortsatte även att bygga på Agra Fort och konstruerade Moti Masjid, byggde även Jama Masjid (eventuellt tillägnad dottern Jahanara) och Red Fort i Delhi när staden utnämnts till huvudstad år 1638.
Shah Jahan mördade ett flertal släktingar vilket gjorde hans position på tronen relativt säker tills han fängslades (tillsammans med dottern) av sin son Aurangzeb. Efter detta följer en tid av portugisisk handel och intresse för att ta över makten, men till slut blir det britterna som först startar en handelsstation i Surat i Gujarat och sedan 1640 bildades en handelsstation som kom att ligga i Madras och senare upprättades också handelsstationer i Bombay (1668) och i Calcutta (1690). År 1858 togs Indien över som en brittisk koloni, mycket på grund av de problem Ostindiska kompaniet råkade ut för! Hur som helst resten av historien är bekant för nästan alla menar Åke Hegethorn som till slut nämner bara ett namn för att väcka minnet hos oss, Mahatma Gandhi!

Jaipur Places to Visit

Jaipur Places to Visit

Jaipur is a fascinating place for tourists as it offers a huge variety of tourist attractions for travelers. The most important place to visit is of course the Jaipur City Palace, which has a whole lot of artifacts and handicrafts in its fold. The Hawa Mahal which has hundreds of tiny windows is one of the most recognized buildings of Jaipur.  You could check out the Birla Mandir which is an exquisite temple in white marble and with a beautiful garden around it. Visit Jaipur for the Jantar Mantar which is an exquisite building meant for calculating time, the Moti Dungri Palace which resides the current royal family.  The sprawling Ram Niwas Bagh with the Albert’s museum in the middle is a great place for spending some quality time with friends and family.

Visit Jaipur also for the Jal Mahal, which is a Palace that has been made on a pond and where birds flock. Jaipur is a great place for shopping and there are many popular traditional market streets or bazaars here. Johri Bazaar is popular for the jewelry shops that sell the traditional Kundan Jewelry and jewelry made of precious stones. Bapu Bazaar and Nehru Bazaar are also great markets to visit.